อบรมผู้ช่วยทนายชุมชน

ประเภท: 
กิจกรรม
วันที่และเวลา: 
13 กันยายน 2014 - 09:30 to 14 กันยายน 2014 - 19:30
สถานที่: 
กรุงเทพวันวานรีสอร์ท
ติดต่อ: 
พุทธิณี

13-14 กันยายน ที่ผ่านมาโฮมเนทได้จัดการอบรมผู้ช่วยทนาย ที่กรุงเทพฯวันวานรีสอร์ท หนองจอก มีตัวแทนจากกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ลูกจ้างทำงานบ้าน หาบเร่แผงลอย มอเตอร์ไซด์รับจ้าง และกลุ่มสลัมสี่ภาคเข้ารับการอบรมจำนวน 29 คน ในการอบรมมีเนื้อหาที่สำคัญคือ คุณค่าของแรงงานนอกระบบ ผู้ที่มาเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพของแรงงานกลุ่มต่าง ๆ  บทบาทของผู้ช่วยทนาย การเขียนคำร้อง การอบรมใช้กระบวนการมีส่วนร่วม กล่าวคือผู้เข้าร่วมการอบรม และวิทยากร ช่วยกันคิด หาคำตอบ ปละสรุปร่วมกัน หัวข้อสุดท้ายผู้เข้าร่วมได้ฝึกการเขียนคำร้อง ซึ่งต่อไปในแต่ละกลุ่มจะได้ทดลองฝึกทักษะการยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วนำประสบการณ์ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกันในวันที่ 4 ตุลาคมที่จะถึงนี้  

สิทธิ์การดูเนื้อหา: 
สามารถเข้าดูได้ทั้งหมด

ความเห็น

รูปภาพของ palung-admin
Palung Administrator

การอบรมมีเนื้อหาที่สำคัญคือ คุณค่าของแรงงานนอกระบบ ผู้ที่มาเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพของแรงงานกลุ่มต่าง ๆ  บทบาทของผู้ช่วยทนาย การเขียนคำร้อง การอบรมใช้กระบวนการมีส่วนร่วม