ประโยชน์

แบ่งปัน
ปัญหา แนวคิด ประสบการณ์และความรู้ที่เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบในด้านต่าง ๆ
เราช่วยกัน ได้อย่างไร?
เชื่อมต่อ
แรงงานนอกระบบหลากหลายอาชีพเข้าด้วยกัน
พลัง
ผลักดันให้เกิดการคุ้มครองทางสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมแก่แรงงานนอกระบบ

Social Network

ใช้งานอย่างไร

how it works
เลือกกลุ่ม
เลือกกลุ่มของคุณ
จากหัวข้อกลุ่มของเรา
arrow
how it works
ลงทะเบียน
กรอกรายละเอียดส่วนตัว
เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ
arrow
how it works
ใช้งาน รับรู้ข่าวสาร
เข้าใช้งานได้
สามารถติดตามข่าวสาร
ตามความสนใจของคุณ

เกี่ยวกับเรา

พลังคือ?
พลัง เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ของแรงงานนอกระบบหลากหลายอาชีพ สนับสนุนการดำเนินงานโดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ