เกี่ยวกับกลุ่มลูกจ้างทำงานบ้าน

เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวของลูกจ้างทำงานบ้าน เพื่อตอกย้ำว่า “งานบ้าน” ก็คือ “งาน” และลูกจ้างทำงานบ้านก็คือ “คนงาน” ที่ต้องได้รับสิทธิและสวัสดิการเช่นเดียวกับแรงงานทั่วไป